+31 (0)20 670 20 20 kramer@lvz-advocaten.nl

Personen & Familierecht

Berna Kramer is binnen het Personen- en Familierecht gespecialiseerd in echtscheidingen, gezagszaken en omgangszaken. Ze gebruikt haar jarenlange ervaring om haar cliënten gedegen juridische bijstand en advies te geven op het gebied van alimentatie, afwikkeling van het huwelijksvermogen, gezag over kinderen, omgangsregelingen en uithuisplaatsingen.

In haar praktijk komen ook zaken voor waarin de Raad voor de Kinderbescherming en gecertifieerde Instellingen zoals Bureau Jeugdzorg, VeiligThuis e.d. een rol spelen. Berna begeleidt ouders in het hebben van contact met deze instellingen c.q. organisaties. Daarnaast houdt Berna zich bezig met echtscheidingen van internationale aard alsmede met echtscheiding die qua huwelijksvermogensrecht complex van aard zijn. Daar waar nodig schakelt Berna in overleg met de cliënt deskundige(n) in. Berna beschikt hiervoor over een uitgebreid netwerk van deskundigen.

Elke zaak is anders en soms zijn zaken zo gecompliceerd, dat soms geprocedeerd dient te worden tot aan het Europese Hof van Justitie. Het gaat dan om principale kwesties waarvan Berna het van belang acht dat die ter beoordeling worden voorgelegd aan het Europese hof.

Als advocaat neemt Berna de richting die haar cliënt het beste uitkomt en waarvan zij verwacht dat het ook haalbaar is. Ze zal er alles aan doen om de situatie van haar cliënt zo goed mogelijk naar voren te laten komen en daarmee de rechter te overtuigen dat wat haar cliënt vraagt, redelijk en juridisch juist is.

Ook op het gebied van internationaal privaatrechtszaken heeft Berna ruime ervaring.