+31 (0)20 670 20 20 kramer@lvz-advocaten.nl

Erfecht

Het erfrecht is een apart rechtsgebied. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. Dit zijn vaak complexe zaken zowel qua recht als het feit dat vaak meerdere partijen bij betrokken zijn die ieder voor zich een eigen belang hebben. Ook de notaris speelt als boedelnotaris hierin een belangrijke rol. Voor de waardering van een gecompliceerde nalatenschap maakt Berna gebruik van de expertise van haar uitgebreide netwerk van deskundigen.